Kontakt:

FHU Fibor Bogusława Głownia
ul. Krakowska 31, 32-551 Babice
e-mail: fiborbiuro@onet.eu
www.fibor.eu

Zadzwoń

Tel.: 32/ 613-41-00 Fax: 32/ 613-40-12 Kom.: 600 371 191

Kontakt

Siedziba:
FHU „FIBOR” Bogusława Głownia
Ul. Władysława Jagiełły 10
32-552 Płaza


SKŁAD OPAŁU
Ul. JANA PAWŁA II
34-116 SPYTKOWICE
Tel: 664 34 34 23

e-mail: fiborbiuro@onet.eu

Kontakt Handlowy:
Robert Głownia
600 371 191
e-mail: rglownia@op.pl

NIP – 676-154-67-21
REGON – 121002399
ING BANK ŚLĄSKI
56 1050 1302 1000 0092 3840 2169

Formularz Kontaktowy

Aby się z nami skontaktować, prosimy wypełnić poniższe pola:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez FHU „FIBOR” Bogusława Głownia, ul. Władysława Jagiełły 10, 32-552 Płaza, NIP: 676-154-67-21 w celach: marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych produktów i usług, w tym wysyłanie Newslettera i ofert sprzedażowych. Dane w tym celu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla wykonania celu, w którym zostały zebrane. Zostałem pouczony(a), że przysługują mi: prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przyjmuję do wiadomości, że przedsiębiorca, w związku z wykonywaniem działań marketingowych, nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W celu realizacji swoich uprawnień mogę skontaktować się z Administratorem pisemnie, w tym pisząc na adres poczty elektronicznej e-mail: fiborbiuro@onet.eu. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Akceptując niniejszą zgodę, zgadza się Pan/Pani na dobrowolne przetwarzanie podanych danych osobowych w celu obsługi zgłoszenia / zapytania. Informujemy, iż Administratorem danych osobowych podanych w niniejszym formularzu jest FHU „FIBOR” Bogusława Głownia, ul. Władysława Jagiełły 10, 32-552 Płaza, NIP: 676-154-67-21. Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do kontaktu z Administratorem. Dane osobowe podane przez Pana/Panią przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia / zapytania. Podane dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom: producentom, firmom transportowym i informatycznym, jeżeli jest to niezbędne dla obsługi zgłoszenia / zapytania, np. jeżeli dotyczy to postępowania reklamacyjnego. Zapewniamy, że podane dane osobowe nie będą przekazywane w związku z obsługą zgłoszenia / zapytania poza Europejski Obszar Gospodarczy, nie zostaną objęte zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, dane osobowe nie będą również profilowane, za wyjątkiem ewentualnych plików Cookies na stronie internetowej. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do obsługi zgłoszenia / zapytania, chyba że okres dłuższy wynikałby z obowiązku lub uprawnienia wynikającego wprost z przepisów prawa. Informujemy, iż posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (tj. bycia zapomnianym) lub ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. W tym celu należy się skontaktować się z Administratorem pisemnie – drogą tradycyjną lub pisząc na adres e-mail: fiborbiuro@onet.eu. Nadmieniamy, iż przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.